II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – OZE: Innowacje, Wyzwania i Możliwości Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

OZE – Energia przyszłości

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości odbyła się 17 września 2021 roku w formie online. Celem Wydarzenia było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz zaprezentować wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych. Dzięki różnorodnej problematyce prowadzonych badań, szerokim zainteresowaniom oraz rozległej wiedzy uczestników była możliwa merytoryczna dyskusja na temat Odnawialnych Źródeł Energii.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:
dr hab. inż. Beata Kępińska – Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
Tytuł wystąpienia: Wybrane aspekty rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof. UEW, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Tytuł wystąpienia: Kształt rynku energetycznego w ewolucji gospodarczej

dr inż. Łukasz Szałata – Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Tytuł wystąpienia: Odnawialne źródła energii – szansa czy wyzwanie dla Polski

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Golimowski (Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ (Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. inż. Beata Kępińska (Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)
dr Sławomir Gułkowski (Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska)
dr inż. Małgorzata Łatka (Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska)
dr inż. Łukasz Szałata (Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska)

Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OZE – Energia przyszłości była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Harmonogram: https://drive.google.com/drive/folders/1WUZzPPWBq_MRgPtO0iX7Ed1AdKiwl66o

 

 

 

 

 

 

 


Książka abstraktów:
https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/BC1C0F38-6BB0-B0A6-03A3-59A18C12C909