III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – OZE: Innowacje, Wyzwania i Możliwości Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

OZE – Energia przyszłości

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości odbyła się 17 listopada 2021 roku w formie online. Celem Wydarzenia było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz zaprezentować wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych. 

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:
dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, prof. UPP, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tytuł wystąpienia: Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w biogazowniach rolniczych

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. ucz., Katedra Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
Tytuł wystąpienia: Fakty i mity transformacji energetycznej

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. ucz., Katedra Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, prof. UPP, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Hubert Anysz, MBA Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
dr Bartłomiej Igliński, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Maria Wojciechowicz, Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patronem Honorowym Konferencji był Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/

Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OZE – Energia przyszłości była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Harmonogram: https://drive.google.com/drive/folders/1zL1rMIqoLbwcvCHCknDbvFh2qq58o3EE


Książka abstraktów
: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/AAC114B0-F9B0-BA19-9698-4266EFCAE562